אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בר אילן הינה עמותה המאגדת את הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת בר-אילן. האגודה הינה גוף נבחר, המורכב מסטודנטים ומייצג אותם. תפקידה של האגודה הוא להשמיע את קולם של הסטודנטים ולתווך בינם לבין האוניברסיטה, ופועלת במגוון תחומים המרכיבים את החוויה הסטודנטיאלית, כאשר רווחת הסטודנטים עומדת תמיד לנגד עיניה.

תוכנית היום הפתוח במדור

בקרוב