תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

לימודי מגדר

לימודי מגדר

דלת פתוחה למחלקה

הרצאה
10:15
-
10:45
היחידה ללימודים בין תחומיים | לימודי מגדר

מסתכלים למגדר בעיניים-דברים שרואים מכאן לא רואים משם

פרופ' רונית עיר שי
אזור A
חדר 329
קומה 3
בניין 1104-1105
להרשמה ליום הפתוח