תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

מדע, טכנולוגיה וחברה

מדע, טכנולוגיה וחברה

דלת פתוחה למחלקה

הרצאה
11:00
-
11:30
היחידה ללימודים בין תחומיים | לימודי פרשנות ותרבות

ביו אלגוריתמים, טכנולוגיה ומחשבה ביקורתית

ד"ר אלה קליק
ד"ר דניסה קרה
פרופ' לירן רזינסקי
אזור A
חדר 329
קומה 3
בניין 1104-1105
להרשמה ליום הפתוח