תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

דימות רפואית - תואר ראשון

הרצאה
11:30
-
12:00
הפקולטה למדעי החברה | דימות רפואית - תואר ראשון

דימות רפואי

ד"ר ליאת הופר
מרכזת התוכנית
אזור C
חדר 009
קומת כניסה
בניין 902
להרשמה ליום הפתוח