תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

החוג הרב-תחומי למדעי היהדות

החוג הרב-תחומי למדעי היהדות

דלת פתוחה למחלקה

הרצאה
10:00
-
10:30
הפקולטה למדעי היהדות | החוג הרב-תחומי למדעי היהדות

הרנסנס של אנשי האשכולות - למה דווקא רב-תחומי במדעי היהדות?

פרופ' ארנון עצמון
ראש החוג
אזור C
חדר 61
קומה 1-
בניין 905
להרשמה ליום הפתוח