תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

הכוונה וייעוץ בשפה הערבית

הרצאה
10:00
-
12:00
הכוונה וייעוץ בשפה הערבית

הרצאה בשפה הערבית

ריפעת סווידאן
יועץ לענייני סטודנטים מהחברה הערבית
אזור D
חדר 007
קומת כניסה
בניין 507
להרשמה ליום הפתוח