תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

הנדסת חשמל

הרצאה
11:15
-
11:35
הפקולטה להנדסה | הנדסת חשמל

נוירו-הנדסה והנדסה ביו-רפואית: איך מהנדסי חשמל יכולים לפתור בעיות בביו-טק ונוירו-טק

ד"ר שחר אלון
ראש מגמת נוירו-הנדסה
אזור A
חדר 053
קומת כניסה
בניין 1104-1105
להרשמה ליום הפתוח