הפקולטה למשפטים

הפקולטה למשפטים

הפקולטה ניצבת בחזית המחקר המשפטי בארץ ובחו"ל, ומקיימת קשרים בין-לאומיים ענפים עם מוסדות אקדמיים מובילים בעולם. במסגרת קשרים אלו מתקיימות תוכניות חילופי סטודנטים ונעשים שיתופי פעולה מחקריים.

תוכנית היום הפתוח בפקולטה

בקרוב