תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

בית הספר לעבודה סוציאלית

בית הספר לעבודה סוציאלית

דלת פתוחה למחלקה

הרצאה
09:30
-
10:30
הפקולטה למדעי החברה | בית הספר לעבודה סוציאלית

מפגש מתעניינים תואר שני בעבודה סוציאלית

מרצי התוכנית
אזור C
חדר 012
קומת כניסה
בניין 902
הרצאה
10:30
-
11:00
הפקולטה למדעי החברה | בית הספר לעבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית - מה עו"סים עם זה?

ד"ר שקמה ניצן בירן
מרכזת הכשרה מקצועית
אזור C
חדר 009
קומת כניסה
בניין 902
הרצאה
11:00
-
12:00
הפקולטה למדעי החברה | בית הספר לעבודה סוציאלית

מפגש מתעניינים תואר ראשון בעבודה סוציאלית

מרצי התוכנית
אזור C
חדר 012
קומת כניסה
בניין 902
להרשמה ליום הפתוח