תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

מדעי המדינה

מדעי המדינה

דלת פתוחה למחלקה

הרצאה
10:00
-
10:30
הפקולטה למדעי החברה | מדעי המדינה

 תואר ראשון במדעי המדינה : בין תאוריה לפרקטיקה 

ד"ר זהבית לויטץ
יועצת תואר ראשון
אזור B
חדר 001
קומת כניסה
בניין 1005
להרשמה ליום הפתוח