תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

דלת פתוחה למחלקה

הרצאה
10:00
-
10:30
הפקולטה למדעי החברה | סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

דרושים סוציולוגים ואנתרופולוגים לפיענוח הדינמיקה החברתית

ד"ר שלמה גוזמן-כרמלי
מרצה בכיר
אזור C
חדר 009
קומת כניסה
בניין 902
להרשמה ליום הפתוח