תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

תולדות ישראל ויהדות זמננו

תולדות ישראל ויהדות זמננו

דלת פתוחה למחלקה

הרצאה
11:00
-
11:30
הפקולטה למדעי היהדות | תולדות ישראל ויהדות זמננו

רחוק מהקונספציה: לימוד ההיסטוריה היהודית באוניברסיטת בר-אילן             

פרופ' עמנואל פרידהיים
ראש המחלקה
אזור C
חדר 61
קומה 1-
בניין 905
להרשמה ליום הפתוח