תלמוד ותורה שבעל-פה

תלמוד ותורה שבעל-פה

המחלקה עוסקת במחקר התורה שבעל-פה ובהוראתה, על היבטיה הפילולוגיים, הספרותיים, ההיסטוריים והמשפטיים. הספרות הנלמדת כוללת את ספרות התורה שבעל-פה לדורותיה, ספרות האגדה והספרות הרבנית.

תוכנית היום הפתוח במחלקה

בקרוב