תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

מגמת הפרט תואר ראשון

הרצאה
12:00
-
12:30
הפקולטה למדעי החברה | מגמת הפרט תואר ראשון

פרט

ד"ר שגית שילה-לוין
ראש התוכנית
אזור C
חדר 009
קומת כניסה
בניין 902
להרשמה ליום הפתוח