תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

כימיה

כימיה

דלת פתוחה למחלקה

הרצאה
11:00
-
11:30
הפקולטה למדעים מדויקים | כימיה

נפלאות הכימיה בחיי היום-יום

פרופ' ירדן טשיל
אזור D
חדר 001
קומת כניסה
בניין 503
להרשמה ליום הפתוח