תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

מתמטיקה

מתמטיקה

דלת פתוחה למחלקה

הרצאה
11:30
-
12:00
הפקולטה למדעים מדויקים | מתמטיקה

נאה חושב נאה מיישם. למה ואיך ללמוד מתמטיקה

פרופ' גידי עמיר
אזור D
חדר 001
קומת כניסה
בניין 503
להרשמה ליום הפתוח