תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

פיזיקה

פיזיקה

דלת פתוחה למחלקה

הרצאה
10:00
-
10:40
הפקולטה למדעים מדויקים | פיזיקה

לחזות את העתיד, למה כדאי ללמוד פיזיקה

ד"ר יוסי בן ציון
אזור D
חדר 001
קומת כניסה
בניין 503
להרשמה ליום הפתוח