תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

ניהול משאבי אנוש תואר ראשון ושני

הרצאה
12:30
-
13:00
הפקולטה למדעי החברה | ניהול משאבי אנוש תואר ראשון ושני

תואר שני משאבי אנוש

ד"ר שגית שילה-לוין
ראש התוכנית
אזור C
חדר 009
קומת כניסה
בניין 902
להרשמה ליום הפתוח