תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

בלשנות וספרות אנגלית

בלשנות וספרות אנגלית

Open door to the department

הרצאה
11:30
-
11:50
הפקולטה למדעי הרוח | בלשנות וספרות אנגלית

הקסם ביצירת מילים ומשפטים: אשנב לחקר שפות

ד"ר ליאור לקס
אזור B
חדר 109
קומה 1
בניין 1005
להרשמה ליום הפתוח