תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

ספרות משווה

ספרות משווה

דלת פתוחה למחלקה

הרצאה
11:20
-
11:40
הפקולטה למדעי הרוח | ספרות משווה

לימודי ספרות ותרבויות עולם: מאגיה והחוויה המיסטית

פרופ' שלומי מועלם
אזור B
חדר 111
קומה 1
בניין 1005
להרשמה ליום הפתוח