תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

ערבית

ערבית

דלת פתוחה למחלקה

הרצאה
12:00
-
12:20
הפקולטה למדעי הרוח | ערבית

סוד היופי של השפה והספרות הערבית

ד"ר שרון שטרית-ששון
אזור B
חדר 111
קומה 1
בניין 1005
להרשמה ליום הפתוח