תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

לימודי אסיה

לימודי אסיה

דלת פתוחה למחלקה

הרצאה
11:00
-
11:20
הפקולטה למדעי הרוח | לימודי אסיה

לימודי אסיה ומשמעותם בזירה הבינלאומית

ד"ר אלון לבקוביץ
ראש החוג
אזור B
חדר 111
קומה 1
בניין 1005
הרצאה
11:50
-
12:10
הפקולטה למדעי הרוח | לימודי אסיה

ללמוד קוריאנית - על מה ולמה

גב' מינג'ונג קו
אזור B
חדר 109
קומה 1
בניין 1005
להרשמה ליום הפתוח