תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון

המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון

הצטרפו למפגש עם הצוות המנהלי

הרצאה
09:30
-
10:15
המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון

תואר ראשון: תוכניות צופן, ניצבים, משא"ן, מגן

עינת ברוק
רמ"ד זרועות הביטחון
אזור A
חדר 042
קומת כניסה
בניין 1104-1105
הרצאה
10:30
-
11:15
המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון

תואר ראשון: תוכניות צופן, ניצבים, משא"ן, מגן

עינת ברוק
רמ"ד זרועות הביטחון
אזור A
חדר 042
קומת כניסה
בניין 1104-1105
הרצאה
11:45
-
12:30
המדור לתוכניות לימודים לזרועות הביטחון

תואר ראשון: תוכניות צופן, ניצבים, משא"ן, מגן

עינת ברוק
רמ"ד זרועות הביטחון
אזור A
חדר 042
קומת כניסה
בניין 1104-1105
להרשמה ליום הפתוח