תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

המדור לתוכניות מובנות

המדור לתוכניות מובנות

דלת פתוחה למחלקה

הרצאה
09:30
-
10:00
המערך לתוכניות ייעודיות | המדור לתוכניות מובנות

תואר ראשון, תוכנית רום בתחומי שמאות מקרקעין ונדל"ן

ד"ר טל מודעי
מרכזת אקדמית תוכנית רום
אזור A
חדר 271
קומה 2
בניין 1104-1105
הרצאה
10:00
-
10:30
המערך לתוכניות ייעודיות | המדור לתוכניות מובנות

תואר ראשון, תוכניות ינשופים ויהלום

ד"ר אבי טילמן
מרצה בתוכניות הלימודים
אזור A
חדר 271
קומה 2
בניין 1104-1105
הרצאה
10:30
-
11:15
המערך לתוכניות ייעודיות | המדור לתוכניות מובנות

תואר ראשון, תוכנית רום בתחומי שמאות מקרקעין ונדל"ן

ד"ר טל מודעי
מרכזת אקדמית תוכנית רום
אזור A
חדר 271
קומה 2
בניין 1104-1105
הרצאה
11:15
-
12:00
המערך לתוכניות ייעודיות | המדור לתוכניות מובנות

תואר ראשון, תוכניות ינשופים ויהלום

ד"ר אבי טילמן
מרצה בתוכניות הלימודים
אזור A
חדר 271
קומה 2
בניין 1104-1105
הרצאה
12:00
-
12:45
המערך לתוכניות ייעודיות | המדור לתוכניות מובנות

תואר ראשון, תוכנית חכ"ם בתחומי חשבונאות כלכלה ומנהל עסקים

רו"ח יאיר שהרבני
ראש החוג לחשבונאות
אזור A
חדר 271
קומה 2
בניין 1104-1105
להרשמה ליום הפתוח