תמונה ליופי

בר-אילן
תוכניית
היום פתוח 31.5

מזכירות אקדמית

הרצאה
09:45
-
10:30
מזכירות אקדמית

עולם של מלגות באוניברסיטת בר- אילן

פרופ' אריה רייך
ד"ר אורלי פרל
אורנית חגבי דנוך
אזור A
חדר 243
קומה 2
בניין 1104-1105
הרצאה
10:45
-
11:15
מזכירות אקדמית

עולם של מלגות באוניברסיטת בר- אילן

פרופ' אריה רייך
ד"ר אורלי פרל
אורנית חגבי דנוך
אזור A
חדר 243
קומה 2
בניין 1104-1105
להרשמה ליום הפתוח